Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Instrukcja w sprawie praktyk na kierunku Informatyka, WPPT

 1. Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 24/2006 Rektora PWr oraz Zarządzenia Dziekana WPPT nr 15/2012-2016 z dnia 3 grudnia 2013 r. Dziekan WPPPT wyraża zgodę na realizację praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy i/lub w ramach pracy zarobkowej. W przypadku zamiaru odbywania praktyki w innym trybie student zgłasza się przed praktyką do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich, (patrz zasady zawierania umów z zakładami pracy na stronie wydziału).
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest akceptacja zgodności programu praktyki i charakteru wykonywanej pracy z programem studiów. Akceptacji dokonuje członek Komisji Programowej kierunku Informatyka: m.in. prof. J. Cichoń, dr hab. Marek Klonowski, prof. M. Kutyłowski, dr hab. P. Zieliński.
 3. W razie wątpliwości student ma prawo (ale nie obowiązek) uzyskania wstępnej zgody co do programu praktyki przed jej odbyciem.
 4. Brak jest ograniczeń co do postaci stosunku prawnego łączącego praktykanta z przedsiębiorcą. W szczególności może być to umowa o dzieło, umowa zlecenia czy nawet sprzedaż usług/produktu w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku dowodami przebiegu praktyki mogą być np. protokoły odbioru (systemów, oprogramowania), dowody wypłaty wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne, itp. Co do zasady, praktyki, w których studenci uzyskują wysokie wynagrodzenie i/lub pracują w zaawansowanych technicznie obszarach są wysoko cenione.
 5. Praktyka może być odbywana u dowolnego przedsiębiorcy (również zagranicznego) lub podmiotu publicznego.
 6. Formalności związane z zaliczeniem praktyki:
  1. Krok 1: student wypełnia część A formularza praktyki zawodowej [PDF] (uwaga: w punktach 3-5 należy podać pracodawcę lub podmiot organizujący staż, a w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez studenta należy podać odbiorcę usług lub produktów)
  2. Krok 2: pracodawca wypełnia część B formularza praktyki zawodowej (nie zapomnijcie o pieczątce firmy)
  3. Krok 3: student przedkłada formularz i ewentualne inne dokumenty i wyjaśnienia członkowi Komisji Programowej kierunku informatyka
  4. Krok 4: student przedkłada formularz praktyki zawodowej w Dziekanacie lub bezpośrednio Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.

Lista zakładów pracy

Tutaj znajduje się lista zakładów pracy, w których wasze koleżanki i koledzy odbywali w ostatnim czasie praktyki. Może się wam to przydać w wyborze swojego miejsca praktyk. Informacje o tych zakładach pracy w większości przypadków można bez trudu znaleźć w sieci.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności ze znalezieniem interesującego miejsca odbywania praktyk należy skontaktować się z dowolnym członkiem komisji programowej naszego kierunku studiów.

Rok akademicki 2016/2017

L.pMiejsce odbycia praktyki
1"Logarion" Anna Nowacka
23M WROCŁAW Sp. z o.o.
3Accenture Services Sp. z o.o.
4Applover Sp. z o.o.
5Apteka "Piastowska", Harry Zalega, Wałbrzych"
6Atos IT Services Sp. z o.o.
7C4IT Paweł Goździaszek
8Capgemini Polska Sp. z o.o., Wrocław
9Central Pixel - Tomasz Przysiwek
10Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
11Code Conduct Tomasz Ozga
12Coders Center Sp. z o.o.
13ComArch S.A.
14Credit Agricole Bank Polska S.A.
15Dolby Poland Sp. z o.o.
16DOOK S.A.
17ePartner Janusz Dopierała
18ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
19E-sphere Sp. z o.o.
20Exence S.A.
21Explain Everything Sp. z o.o.
22Gavdi Polska S.A.
23GE Power Controls Polska Sp. z .o.o.
24GlobalLogic S.A.
25Grafit Rafał Gajdeczka
26Hicron Sp. z o.o.
27inFullMobile Sp. z o.o.
28Inteca Sp. z o.o.
29Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
30LeanTools Sp. z o.o.
31Liberty Games Interactive Sp. z o.o.
32MATE IT Mateusz Spychaj
33Metegrity Sp. z o.o.
34Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
35NoMachine Poland Sp. z o.o.
36Nomtek Sp. z o.o.
37Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
38Opera Software International AS
39Oras Olesno Sp. z o.o.
40PGS Software S.A.
41PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala, Biuro Informatyki
42Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
43Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
44REYCO Martyna Rejkowicz
45RST Lift Off Sp. z o.o. s.k.
46SAGITON Sp. z o.o.
47Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Czeladź
48SoftServe Poland Sp. z o.o.
49Spaceone Sp. z o.o.
50Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
51Tieto Poland Sp. z o.o.
52Tomasz Czyż, Irlandia
53Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy S.K.
54Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy S.K.
55VULCAN Sp. z o.o.
56Wajrych Consulting Sebastian Wajrych
57ZETO- Świdnica Sp. z o.o.

Uwaga: stan z dnia 15.10.2017

Rok akademicki 2015/16

L.p Miejsce odbycia praktyki
1 "INFOMEX" Sp. z o.o.
2 "Vratislavia Lex" Kancelaria Prawnz Woźnica i Wspólnicy
3 ABB Switzerland Ltd
4 ADA Software Sp. z o.o.
5 Audim Andrzej Dwórnik
6 Bank Zachodni WBK S.A.
7 Bright IT Sp. z o.o.
8 BrightOne Sp. z o.o.
9 C4IT Paweł Goździaszek
10 Cabinplan Sp. z o.o.
11 Capgemini Polska sp. z o.o.
12 Ceneo Sp. z o.o.
13 Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k.
14 ComArch S.A.
15 Credit Agricole Bank Polska S.A.
16 Credit Suisse Poland Sp. z o.o.
17 CSMS Janina Święch-Skiba
18 Divante Sp. z o.o.
19 Dolby Poland Sp. z o.o.
20 Droptica Sp. z o.o.
21 Exence S.A., Bielany Wrocławskie
22 IDENT Sp. z o.o.
23 INFOMED Jarosław Pulikowski
24 Innect Spółka z o.o.
25 Inner Glow Studio, Anna Żebrowska
26 InsERT S.A.
27 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
28 Instytut Łączności Panstwowego Instytutu Badawczego
29 InTENSO Sp. z o.o.
30 INTERKA s.c. Tomasz Gawin, Tomasz Respondek
31 IT Atom s.c.
32 ITMation S.A.
33 ITSS - Rafał Lorenc, Wrocław
34 IWARE Sp. z o.o.
35 KeyCode Mateusz Kupczyk
36 Koditto Sebastian Konkol
37 Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
38 Krajowy Rejestr Długów
39 Limango Polska Sp. z o.o.
40 Lindorff S.A.
41 Loca Sp. z o.o.
42 Macrologic Bartłomiej Malarski
43 Nesim Winkiel Zbroja Sp. J.
44 Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
45 Nomtek Sp. z o.o.
46 PGS Software S.A.
47 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Wega"
48 RegiTech Sp. z o.o.
49 Silicon & Software Systems Polska Sp. z o.o.
50 Smart Information Systems Poland Sp. z o.o.
51 SMT Software Services Sp. z o.o. S.K.A.
52 Softiti Sp. z o.o.
53 Talky sp. z o.o.
54 Time Solutions Sp. z o.o.
55 Urząd Miejski w Wołowie
56 Volvo Polska Sp. z o.o.
57 VULCAN Sp. z o.o.
58 WEBWIZARD.PL Arkadiusz Maniecki
59 ZETO- Świdnica Sp. z o.o.

Rok akademicki 2014/2015

L.p Miejsce odbycia praktyki
1 "EZEZ" Dominik Włodarz
2 "TK Games" Piotr Sobolewski
3 "Vratislavia Lex" Kancelaria Prawna Woźnica i Współnicy
4 8th Venture Sp. z o.o.
5 AB Bechcicki Sp. z o.o.
6 All in Mobile - Kamil Rzeźnicki
7 Bank Zachodni WBK S.A.
8 Bright-IT
9 Capgemini Polska Sp. z o.o.
10 Chop-Chop.org sp. z o.o. sp. k.
11 ComArch S.A. Oddział Wrocław
12 CUBE.ITG S.A.
13 Devnet High Performance Solutions Sp. z o.o.
14 Empirica S.A.
15 Exaity Group Sp. z o.o.
16 Internet Union
17 ITC Spółka Akcyjna
18 Korbank S.A.
19 Light Code Sp. z o.o.
20 Loca Sp. z o.o.
21 Max Planck Institute for Software Systems
22 NetTeam Solutions Sp. z o.o.
23 NeuroSYS Sp. z o.o.
24 Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
25 Nomtek Sp. z o.o.
26 Otodojazd.pl Sp. z o.o.
27 Paris Engineers Sp. z o.o.
28 PGS Software S.A.
29 PiLab S.A.
30 Pruftechnik-Technology Sp. z o.o.
31 Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych "Pertus" s.c.
32 QAD Polska Sp. z o.o.
33 RUBI Rafał Rubiszewski
34 Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
35 SMT Software Services
36 SolSoft s.c.
37 Stermedia Sp. z o.o.
38 Sygnity S.A.
39 Tieto Poland Sp. z o.o.
40 Topyfi Sp. z o.o.
41 Ultimo S.A.
42 Unity S.A.
43 Vialutions Sp. z o.o.
44 Volvo Polska Sp. z o.o.
45 White Hats Marek Hobler

Rok akademicki 2013/2014

L.p Miejsce odbycia praktyki
1 "BLStream" Sp. z o.o.
2 Accesto Sp. z o.o.
3 Advice Online Sp. z o.o.
4 American Software Development Group
5 Bank Zachodni WBK S.A.
6 BKK Wołowski i Waraksa
7 BMW Werk Munchen
8 Btech Sp. Z o.o.
9 BUD-GAL
10 Capgemini Software Solutions Center
11 CMBI, NVMLS, Radboud University Nijmegen Medical Centre
12 Coal Creative
13 Credit Agricole Bank Polska S.A.
14 Credit Suisse Sp. Z o.o.
15 Earmania Maciej Stanasiuk
16 Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
17 InfiniteProgress Sp. Z o.o.
18 Instytut łączności Państwowy Instytut Badawczy Wrocław
19 Inteligo Financial Services SA
20 ITG S.A.
21 ITSS R. Lorenc i T. Pająk S.J.
22 KOBUD- Kompleksowa Obsługa Budownictwa
23 Lemon Sky Sp. z o.o.
24 Light Code Sp. z o.o.
25 Manager4Rent - Mariusz Jasiński
26 Nokia Siemens Network Sp z o.o.
27 Nomtek Sp. z o.o.
28 Omnat Wojciech Kuś
29 PGS Software S.A.
30 Planet Soft S.A.
31 Podsiadło Creative Designs
32 Red Cloud Sp. z o.o.
33 Sente Systemy Informatyczne
34 Skanska Property Poland sp. z o.o.
35 Solsoft s.c. Software Development
36 Solution AD
37 Sonar Mind Sp. z o.o.
38 T-Bull Sp. z o.o.
39 Ultimo S.A.
40 Volvo Polska Sp. z o.o.
41 Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy
42 White Hats Marek Hobler
43 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
44 Yasecure Software Development