Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Listy prac dyplomowych

Od semestru letniego 2014/2015 wszystkie zgłaszane i realizowane prace dyplomowe będą znajdowały się na tej stronie. Lista prac z poprzednich semestrów jest i będzie niekompletena.
UWAGA: Od roku 2016 ma być wdrożony uczelniany system prac dyplomowych. Na razie, do początku kwietnia, wstrzymujemy się z wpisywaniem nowych tematów do naszego lokalnego systemu. Jesli on będzie działał w miarę poprawnie, to tutaj znajdzie się link do tego nowego systemu.

2017/2018
2016/2017

Rok akademicki 2017/2018

Lp Osoba Tytuł Rodzaj Status

Rok akademicki 2016/2017

Lp Osoba Tytuł Rodzaj Status
1dr inż. Zbigniew GołębiewskiAnaliza i wizualizacja sieci społecznej naukowców
Analysis and visualization of the social network of scientists
Celem pracy jest analiza kontaktów naukowch grup osób zajmujących się poszczególnymi tematami nauk ścisłych na podstawie danych dostępnych w serwisie arXiv.
inżwolna
2dr Rafał KapelkoEksperymentalne badania problemu rozmieszczania mobilnych sensorow na kwadracie.
Experimental study of the mobile sensor deployment on the square.
Na kwadracie mamy losowo i niezaleznie umieszczonych n mobilnych sensorow. Kazdy z n sensorow ma taki sam promien oddzialywania. Chcemy tak poprzesuwac n mobilnych sensorow aby kazdy punkt w kwadracie byl w zasiegu przynajmniej jednego sensora. Interesuje nas calkowity minimalny koszt. Nie jest znana dokladna asymptotyka dla optymalnego algorytmu. W dalszej czesci mozna badac funkcje kosztu dla innych losowych sposobow rozmieszczenia i rozwazac k-krotne nakrycie. Problem jest intensywnie badany naukowo w ostatnich latach.
Najnowsze publikacje naukowe zwiazane z tematem.
inżwolna
3dr Rafał KapelkoJak unikac interefencji dla sensorow w jednym wymiarze. Eksperymentalne badania
How to avoid interference in one dimensional sensor network. Experimental study.
Najnowsze publikacje naukowe zwiazane z tematem
inżwolna
4dr Przemysław KobylańskiRealizacja kolejek priorytetowych oraz ich formalna weryfikacja
The implementation of priority queues and their formal verification
Celem jest opracowanie w języku SPARK 2014 biblioteki realizującej kolejki priorytetowe oraz przeprowadzenie jej formalnej weryfikacji narzędziem GNATprove.
1. J. Barnes. SPARK: The Proven Approach to High Integrity Software. Altran Praxis, 2012. 2. K.R. Apt, F.S. de Boer, E-R Olderog. Verification of Sequential and Concurrent Programs. Springer, 2009. 3. SPARK 2014 Toolset User's Guide. AdaCore and Altran UK Ltd. 4. SPARK 2014 Reference Manual. AdaCore and Altran UK Ltd.
inżwolna
5dr Przemysław KobylańskiImplementacja w języku Haskell interpretera języka Prolog z odraczaniem celów
Haskell implementation of Prolog with goal freezing
Celem pracy jest stworzenie interpretera języka Prolog w języku Haskell. Interpretowany Prolog będzie umożliwiał odraczanie celów do czasu podstawienia zmiennej.
Frederik Holmgren, Annika Wærn. A Scheme for Compiling GHC to Prolog using Freeze. SICS R87007 Research Report.
inżzarezerwowana
6dr Przemysław KobylańskiPakiet do modelowania połączeń kolejowych i jego formalna weryfikacja
Package for modeling railway network and its formal verification
Celem jest zaprojektowanie i zaimplementowanie w języku SPARK pakietu umożliwiającego modelowanie połączeń kolejowych (odcinki, semafory, zwrotnice). Poprawność opracowanego pakiet zostanie formalnie zweryfikowana w SPARKu. Dołączony zostanie również program umożliwiający symulację poruszania się pociągów po sieci.
J.W. McCormick, P.C. Chapin. Building High Integrity Applications with SPARK. Cambridge University Press, 2015. J. Barnes. Programming in Ada 2012. Cambridge University Press, 2014.
inżzarezerwowana
7dr hab. Paweł ZielińskiProjekt i implementacja systemu analizy statystycznej dla aplikacji webowej...
Design and implementation of statistical analysis system for web application.
W pracy zakłada się konstrukcję protokołu komunikacyjnego w warstwie serwerowej pomiędzy schematycznym sklepem internetowym a zautomatyzowanym systemem statycznym (działającym na silniku pakietu R), który będzie odpowiedzialny za dostosowanie oferty dla konkretnego klienta oraz za system raportowania.
inżzarezerwowana
8dr inż. Zbigniew GołębiewskiRachunek lambda w służbie ludzkości
Save the people with lambda calculus
Stworzenie systemu testowania systemów komputerowych poprzez automatyczne generowanie testow i automatyczną ich egzekucję. Automatycznie generowane testy będą reprezentowane przez lambda termy.
1. On the number of unary-binary tree-like structures with restrictions on the unary height, Olivier Bodini, Daniele Gardy, Bernhard Gittenberger, Zbigniew Golebiewski 2. On the number of lambda terms with prescribed size of their De Bruijn representation, Bernhard Gittenberger, Zbigniew Golebiewski
mgrwolna
9dr Przemysław KobylańskiAlgorytmy filtrowania oparte na rozszerzonych automatach skończonych
Filtering algorithms based on extended finite machines
Celem pracy jest zapoznanie się z wynikami prac nad algorytmami filtrowania opartymi na rozszerzonych automatach skończonych, zbadanie możliwości ich ulepszenia z wykorzystaniem biblioteki IBM ILOG Solver oraz ich implementacja w języku C++.
1. N. Beldiceanu, N. Carlsson, T. Petit. Deriving Filtering Algorithms from COnstraint Checkers. 2. IBM ILOG Solver Reference Manual
mgrwolna