Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska


Lista pracowników katedry


Lp Imie i Nazwisko Tytuł Stanowisko
1 Przemysław Błaśkiewicz dr inż. adiunkt
2 Liliana Bujkiewicz dr inż. starszy wykładowca
3 Jacek Cichoń prof. dr hab. profesor zwyczajny
4 Maciej Gębala dr adiunkt
5 Zbigniew Gołębiewski dr inż. adiunkt
6 Lucjan Hanzlik dr inż. asystent
7 Rafał Kapelko dr adiunkt
8 Marcin Kik dr adiunkt
9 Marek Klonowski dr hab. inż. profesor nadzwyczajny
10 Przemysław Kobylański dr adiunkt
11 Paweł Krupski prof. dr hab. profesor zwyczajny
12 Łukasz Krzywiecki dr inż. adiunkt
13 Przemysław Kubiak dr adiunkt
14 Małgorzata Kuchta dr adiunkt
15 Mirosław Kutyłowski prof. dr hab. profesor zwyczajny
16 Anna Lauks-Dutka dr inż. asystent
17 Jakub Lemiesz dr inż. adiunkt
18 Wojciech Macyna dr inż. starszy wykładowca
19 Krzysztof Majcher dr adiunkt
20 Michał Morayne prof. dr hab. profesor zwyczajny
21 Wojciech Mydlarczyk dr hab. profesor nadzwyczajny
22 Robert Rałowski dr hab. inż. adiunkt
23 Małgorzata Sulkowska dr inż. adiunkt
24 Piotr Syga dr inż. asystent
25 Wojciech Wodo mgr inż. asystent
26 Filip Zagórski dr adiunkt
27 Marcin Zawada dr inż. adiunkt
28 Paweł Zieliński dr hab. profesor nadzwyczajny
29 Szymon Żeberski dr hab. adiunkt