Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska


Lista pracowników katedry


Lp Imie i Nazwisko Tytuł Stanowisko
1 Przemysław Błaśkiewicz dr inż. adiunkt
2 Jacek Cichoń prof. dr hab. profesor zwyczajny
3 Maciej Gębala dr adiunkt
4 Zbigniew Gołębiewski dr inż. adiunkt
5 Lucjan Hanzlik dr inż. asystent
6 Rafał Kapelko dr adiunkt
7 Marcin Kik dr adiunkt
8 Marek Klonowski dr hab. inż. profesor nadzwyczajny
9 Przemysław Kobylański dr adiunkt
10 Paweł Krupski prof. dr hab. profesor zwyczajny
11 Łukasz Krzywiecki dr inż. adiunkt
12 Przemysław Kubiak dr adiunkt
13 Małgorzata Kuchta dr adiunkt
14 Mirosław Kutyłowski prof. dr hab. profesor zwyczajny
15 Anna Lauks-Dutka dr inż. asystent
16 Jakub Lemiesz dr inż. adiunkt
17 Wojciech Macyna dr inż. starszy wykładowca
18 Krzysztof Majcher dr adiunkt
19 Michał Morayne prof. dr hab. profesor zwyczajny
20 Wojciech Mydlarczyk dr hab. profesor nadzwyczajny
21 Robert Rałowski dr hab. inż. adiunkt
22 Małgorzata Sulkowska dr inż. adiunkt
23 Piotr Syga dr inż. asystent
24 Filip Zagórski dr adiunkt
25 Marcin Zawada dr inż. adiunkt
26 Paweł Zieliński dr hab. profesor nadzwyczajny
27 Szymon Żeberski dr hab. adiunkt