Department of Computer Science
FFPT, Wrocław University of Science and Technology

Projects

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Cryptographic schemes based on rapidly mixing Markov chains
  • period: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • source: SONATA BIS 3
  • co-manager: UWr
 2. Dynamic Networks Algorythmics
  • period: 2014.03.03 - 2017.03.02
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • source: NCN - OPUS 5
 3. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • source: statutowe 2015
 4. Adversary immune data processing algorithms for ad hoc system
  • period: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • source: NCN Harmonia
 5. Combinatorial and information theory aspects of communication in distributed systems
  • period: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • manager: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • source: NCN
 6. Theoretical apsects of voting protocols
  • period: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • source: NCN
 7. Optimization of access to ridio-chanells in micro-networks
  • period: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • manager: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 8. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • source: statutowe 2014
 9. Formal approach to practical problems of information hiding
  • period: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • source: NCN
 10. Privacy aspects of selected complex systems
  • period: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • manager: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • source: KBN Preludium
 11. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 12. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 13. Planning and scheduling problems with uncertain parameters
  • period: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • coordinator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • source: ETIUDA 1
 14. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • period: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 15. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • manager: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 16. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • manager: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 17. Disabled Parking Pass
  • period: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • source: PFRON
 18. Robust and possibilistic approach in scheduling and planning
  • period: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • manager: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • source: MNiSW
 19. Communication and data protection techniques for e-societ
  • period: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • manager: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • source: FNP
 20. Multitunnel mixing Against Kleptographic LEakage (MAKLE)
  • period: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • source: MNiSW
  • co-manager: Microtex Int. Wrocław
 21. Algorithmic of AdHoc network
  • period: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • source: MNiSW
 22. The infrastructure of a secure signature for public administration
  • period: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: projekt rozwojowy nr OR00001507
 23. FRONTS - Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts
  • period: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni