Szymon Żeberski - teaching

Szymon Żeberski

Katedra Informatyki
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
email: szymon.zeberski@pwr.edu.pl


Konsultacje
terminy konsultacji
"Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć." Socrates


Algebra z geometrią analityczną
wykład: wtorek, 15:15-16:55, środa 11:15-13:00, s. 1.30 C-13
ćwiczenia: wtorek 13:15-15:00, s. 202 C-7
zasady zaliczenia i inne informacje
lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 lista 6
Wyniki kartkówki 1: wtorek 13 Wyniki kartkówki 2: wtorek 13
Wyniki kolokwium 1: wyniki


Metody probabilistyczne algorytmiki
wykład: czwartek, 17:05-18:45, s. 312B D-1
ćwiczenia: czwartek, 15:15-16:55, s. 312B D-1
zasady zaliczenia i inne informacje
lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 lista 6 lista 7 lista 8
lista 1 lab lista 2 lab lista 3 lab lista 4 lab
wyniki kartkówki 1


Seminarium dyplomowe
seminarium: piątek, 10:15-13:00, s. 215 D-1
zasady zaliczenia i inne informacje

Analiza matematyczna 1 (dla Inżynierii Biomedycznej)
ćwiczenia: piątek, 7:30-9:00, s. 303A C-7
listy zadań
Kolokwium 1: 7.12.2018 (listy 1, 2, 2.5, 3) wyniki


Kalendarz akademicki