Szymon Żeberski - teaching

Szymon Żeberski

Katedra Informatyki
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
email: szymon.zeberski@pwr.edu.pl


Konsultacje
terminy konsultacji


Matematyka dyskretna
wykład: czwartek, 18:55-20:35, s. 1.31 C-13
ćwiczenia: wtorek, 13:15-15:00, środa, 13:15-15:00, 15:15-16:55, s. 202 C-7
zasady zaliczenia i inne informacje
lista 1 lista 2 lista 3 lista 4 lista 5 lista 6 lista 7 lista 8
Wyniki kolokwium 1: wtorek 13 środa 13 środa 15
Wyniki kolokwium 2: wtorek 13 środa 13 środa 15
Wyniki egzaminu: oceny
Wyniki egzaminu poprawkowego:
oceny


Analiza matematyczna 2
ćwiczenia: czwartek nieparzysty, 11:15-13:00, s. 303A C-7
listy zadań, zasady zaliczenia i inne informacje


Applied Logic
lecture: odd Wednesday, 11:15-13:00, room D2.2 C-16
rules and other information


Kalendarz akademicki