TELECOM SEEDS FOR THE FUTURE, 2015

HUAWEI oraz POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

ogłaszają konkurs na prace studentów PWr na temat

CYBER SECURITY – BEZPIECZEŃSTWO w SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

w ramach programu Huawei „TELECOM SEEDS FOR THE FUTURE”, edycja 2015.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

W konkursie zwycięzcą na Politechnice Wrocławskiej zostali:

Jeden z laureatów weźmie udział na koszt sponsora w warsztatach organizowanych w laboratoriach Huawei'a w Shenzhen i programie kulturalnym w Pekinie.

Gratulujemy!

WARUNKI KONKURSU

Przedmiotem konkursu są prace studenckie dotyczące innowacyjnych koncepcji służących zapewnieniu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, a w szczególności możliwości ochrony informacji oraz prywatności użytkowników sieci teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I i II stopnia Politechniki Wrocławskiej.

FORMAT PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w postaci rozszerzonego abstraktu w języku angielskim, w formacie pdf, do 4 stron A4. Do abstraktu można dołączyć inne materiały dotyczące proponowanej koncepcji – również w formacie pdf i języku angielskim. Prace należy składać drogą elektroniczną na adres miroslaw.kutylowski at pwr.edu.pl do dnia 20 czerwca 2015 z tematem wiadomości [KONKURS]

KRYTERIA OCENY

Głównym kryterium wyboru laureata będzie innowacyjność przedstawionej koncepcji oraz jej potencjalny wpływ na postęp w zakresie technik cyber security i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

LAUREAT

W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na tygodniowy pobyt w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen z warsztatami w zakresie najnowszych technologii oraz na program kuturalny w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w 2 połowie sierpnia 2015 na koszt firmy Huawei.

Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli możliwość odbycia praktyk, a w przyszłości zatrudnienia w Huawei Polska, jednej z firm o najwyższych na świecie nakładach na badania i rozwój innowacji.

KOMISJA KONKURSOWA

prof. dr hab. Jacek Cichoń (WPPT, PWr)
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący WPPT, PWr)
dr Guilin Wang, (Team Leader of the IoT Security, Huawei, Singapur)

wersja pdf do druku