TELECOM SEEDS FOR THE FUTURE, 2017

Huawei oraz Politechnika Wrocławska

ogłaszają konkurs na prace studentów i doktorantów PWr w ramach programu Huawei
„SEEDS FOR THE FUTURE”, 2017

Tematyka konkursu

w tym roku obejmuje następujące zagadnienia:

Uczestnicy mogą zgłaszać dowolne własne prace wprowadzające innowacyjne koncepcje w obszarze technologii teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I, II i III stopnia Politechniki Wrocławskiej.

FORMAT PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w postaci rozszerzonego abstraktu w języku angielskim, w formacie pdf, do 4 stron A4. Do abstraktu można dołączyć inne materiały dotyczące proponowanej koncepcji – również w formacie pdf i języku angielskim. Prace należy składać drogą elektroniczną na adres

miroslaw.kutylowski@pwr.edu.pl
do dnia
10 czerwca 2017
z tematem wiadomości
[KONKURS]
KRYTERIA OCENY

Głównym kryterium wyboru laureata będzie innowacyjność przedstawionej koncepcji oraz jej potencjalny wpływ na postęp w zakresie technologii teleinformatycznych.

LAUREAT

W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na tygodniowy pobyt w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen z warsztatami w zakresie najnowszych technologii oraz na program kuturalny w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w 2 połowie sierpnia 2017 na koszt firmy Huawei. Wyboru laureata dokonuje komisja konkursowa PWr wraz z komisją Huawei'a.

Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli możliwość odbycia praktyk, a w przyszłości zatrudnienia w Huawei Polska, jednej z firm o najwyższych na świecie nakładach na badania i rozwój innowacji.

Organizatorzy konkursu będą przetwarzali dane osobowe uczestników na potrzeby związane z konkursem.

KOMISJA KONKURSOWA
  • prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący, Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
  • dr hab. Marek Klonowski ( Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
  • Dr. Guilin Wang, (Team Leader of the IoT Security, Huawei, Singapur)
DOKUMENTY
  1. wersja PDF do druku
  2. plakat (UWAGA: aktualny termin to 10 czerwca 2017)