Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. Paweł Krupski

fotografia