Katedra Podstaw Informatyki
WIT Politechnika Wrocławska

II stopień - specjalność algorytmiczna

Program studiów II stopnia kierunku Informatyka Algorytmiczna na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji obowiązujący od roku akademickiego 2019/20.

I SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
E2_AI01Analiza Algorytmówo521275150egzPDF
E2_AI02Metody Optymalizacjio421160120egzPDF
E2_I03Kryptografiao522175150egzPDF
Kurs wybieralny 1w62260180zal
Kurs wybieralny 2w62260180zal
Wykład społecznyw320003090zal
Język obcy (B2+)w111530zal

II SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
E2_AI04Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowao52260150egzPDF
E2_AI05Metody Probabilistyczne Algorytmikio522175150egzPDF
E2_AI07Wybrane Zagadnienia Informatykio52260150zalPDF
Wykład humanistycznyw210001560zal
Fizykaw110001530zal
Kurs wybieralny 3w62260180zal
Kurs wybieralny 4w62260180zal

III SEMESTR

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
E2_I01Praca Magisterskao200600zalPDF
E2_I07Seminarium Magisterskieo223060zalPDF
Kurs wybieralny 5w62260180zal
Język obcy drugi (A1 lub A2)w234560zal

Wybieralne

KodNazwao/wECTSwclsZZUCNPSFZK
E2_W01Algorytmy On-Linew621160180zalPDF
E2_W02Algorytmy aproksymacyjnew621160180zalPDF
E2_W03Geometria obliczeniowaw62260180zalPDF
E2_W04Algorytmy rozproszonew621160180zalPDF
E2_W06Algorytmiczna teoria gierw62260180zalPDF
E2_W07Technologia więzóww62260180zalPDF
E2_W09Metody Programowania w Logicew62260180zalPDF
E2_W10Rachunek Prawdopodobieństwaw62260180zalPDF
E2_W14Eksploracja Danychw621160180zalPDF
E2_W22Algorytmy Zrandomizowanew62260180zalPDF
E2_W25Systemy Identyfikacyjnew62260180zalPDF
E2_W26Wykład Monograficznyw62260180zalPDF
E2_W29Automatyczna weryfikacjaw621160180zalPDF
E2_W30Zaawansowane Zagadnienia Kombinatoryki w62260180zalPDF
E2_W33Big Dataw62260180zalPDF
E2_W35Algorytmiczny Wykład Monograficznyw621160180zalPDF
E2_W37Teoria Kategoriiw621160180zalPDF
E2_W38Procesy Stochastyczne w Grafachw62260180zalPDF
E2_W39Algebraiczne Aspekty Kryptografiiw62260180zalPDF

Legenda