Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Komisje i zespoły

Komisja Programowa dla kierunku Informatyka na WPPT

  1. Przewodniczący Komisji: dr hab. P. Zieliński
  2. Członkowie Komisji: prof. dr hab. J. Cichoń, prof. dr hab. M. Kutyłowski, dr hab. M. Klonowski, dr M. Gębala, dr P. Kobylański, dr hab. S. Żeberski

Komisja d/s jakości kształcenia

  1. Przewodniczący Komisji: dr Maciej Gębala
  2. Członkowie Komisji: prof. dr hab. J. Cichoń, prof. dr hab. M. Kutyłowski, dr hab. P. Zieliński, dr M. Gębala, dr P. Kobylański, dr hab. S. Żeberski
  3. Regulamin.

Wydziałowa Komisja d/s studiów doktoranckich

Przewodniczącą Wydziałowej Komisji jest dr hab. inż. Małgorzata Kotulska. Tutaj wymienieni są członkowie Komisji z Katedry Informatyki:

  1. prof. dr hab. Michał Morayne
  2. dr hab. Marek Klonowski
  3. dr hab. P. Zieliński