Katedra Informatyki
WPPT, Politechnika Wrocławska

Dla studentów

Aktualności

 • 2019-02-16 Big Data Analytics
  W tym roku uruchamiamy nowy kierunek studiów II stopnia na WPPT o nazwie "Big Data Analytics". Liczba miejsc: 30. Język: angielski.
  Będzie on prowadzony wspólnie z fizykami. Jego celem jest takie podejście do "Big Data" które wykorzystuje narzędzia z fizyki do analizowania obserwowanych danych. Mnie więcej znaczy to tyle: oprócz standardowych narzędzi do analizy dużych zasobów danych będziemy starali się dobrać do danych możliwie dobry model; po znalezieniu dobrego modelu będziemy starali się wyznaczać (z danych) odpowiednie parametry; po wykonaniu tych czynności przystąpimy do dokładniejszej analizy danych.
  Kursy informatyczne: Stream programming; Programming and Classification, Big Data Algorithms; Functional Programming; języki: Python, Scala, Haskell
  Kursy fizyczne: Introduction to Complex System, Complex Systems Theory and Practice, Statistical Physics, Nonlinear Dynamics
  Kursy matematyczne: Elements of Probability, Advanced Topisc of Algebra (dimension reduction), Differential Equations
  Kierunek został zaplanowany z myślą o absolwentach informatyki interesujących się Big Data i fizyką; absolwentach fizyki interesujących się Big Data. Pewnie będzie też pewna liczba studentów zagranicznych(chyba utworzymy oddzielną grupę).
  Myślę, że będzie to kierunek bardzo ciekawy, no ale czy to się uda, to będę wiedział dopiero za kilka miesięcy.
  Jacek Cichoń

Czym się zajmujemy w katedrze ?

Ada na Arduino Uno
autor: Przemysław Kobylański

Gra w życie (matryca 8x8 diód sterowana mikrokontrolerem ATmega 168)
autor: Przemysław Kobylański

O kierunku studiów

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Zaczynają się na początku roku akademickiego (czyli, mniej więcej, od początku października). Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem dyplomowym, na którym studenci omawiają zrealizowany przez siebie projekt informatyczny.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Zaczynają się od drugiego semestru każdego roku akademickiego. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera informatyki. Kończą się one egzaminem magisterskim. Na studiach II stopnia prowadzone są obecnie dwie specjalności: Algorytmiczna, Bezpieczeństwo Komputerowe (w języku angielskim).

Materiały pomocnicze

Narzędzia

Pracownia 317.3/D-1

We wrześniu 2017 wymienione zostały wszystkie komputery w pracowni 317.3 w budynku D-1. Na razie mamy tam zainstalowany tylko system operacyjny Linux.