Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Projects

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Evaluation of Side Channel Attack Potential on Embedded targets (ESCAPE)
  • period: 2020.07.01 - 2023.06.30
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: Witold Waligóra (lider konsorcjum)
  • numer wewnętrzny: 01PT/001/20
  • source: NCBiR, projekt nr PL-TW/VII/5/2020
 2. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla realistycznych modeli adwersarza
  • period: 2018.03.15 - 2021.03.14
  • manager: dr Dariusz Kowalski
  • numer wewnętrzny: 02NO/0011/18
  • source: NCN
 3. Dyskretne problemy otymalizacyjne w warunkach niepewności - modele i algorytmy
  • period: 2018.01.26 - 2021.01.25
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/00486
  • source: NCN
 4. Subwencja 2019
  • period: 2019.06.01 - 2019.12.31
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 049U/0044/19
  • source: ministerstwo
 5. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów
  • period: 2016.02.25 - 2019.02.25
  • manager: prof. dr hab. Michał Morayne
  • numer wewnętrzny: 2015/17/B/ST6/0868
  • source: NCN
 6. Statutowe 2017/18
  • period: 2018.01.01 - 2018.09.30
  • manager: Cichoń
  • numer wewnętrzny: 0401/0017/17
  • source: WPPT
 7. Odporne i efektywne protokoły dla systemów rozproszonych ograniczonych urządzeń
  • period: 2016.02.26 - 2018.09.26
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2015/17/B/ST6/01897
  • source: NCN
 8. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla bardziej realistycznych modeli adwersarzy
  • period: 2015.09.25 - 2018.09.24
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/02553
  • source: NCN
 9. Zlecenie zewnętrzne na opracowanie inteligentnego kasku z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
  • period: 2018.02.02 - 2018.07.31
  • manager: mgr Wojciech Wodo
  • numer wewnętrzny: umowa z Seemore z dn.01.0
  • source: Seemore Sp. z o.o.
 10. Dynamic Networks Algorythmics
  • period: 2014.03.03 - 2018.03.02
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • source: NCN - OPUS 5
 11. Cryptographic schemes based on rapidly mixing Markov chains
  • period: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • source: SONATA BIS 3
  • co-manager: UWr
 12. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • source: statutowe 2015
 13. Adversary immune data processing algorithms for ad hoc system
  • period: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • source: NCN Harmonia
 14. Combinatorial and information theory aspects of communication in distributed systems
  • period: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • manager: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • source: NCN
 15. Theoretical apsects of voting protocols
  • period: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • source: NCN
 16. Optimization of access to ridio-chanells in micro-networks
  • period: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • manager: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 17. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • source: statutowe 2014
 18. Formal approach to practical problems of information hiding
  • period: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • source: NCN
 19. Privacy aspects of selected complex systems
  • period: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • manager: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • source: KBN Preludium
 20. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 21. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 22. Planning and scheduling problems with uncertain parameters
  • period: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • coordinator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • source: ETIUDA 1
 23. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • period: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 24. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • manager: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 25. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • manager: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 26. Disabled Parking Pass
  • period: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • source: PFRON
 27. Robust and possibilistic approach in scheduling and planning
  • period: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • manager: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • source: MNiSW
 28. Communication and data protection techniques for e-societ
  • period: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • manager: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • source: FNP
 29. Multitunnel mixing Against Kleptographic LEakage (MAKLE)
  • period: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • source: MNiSW
  • co-manager: Microtex Int. Wrocław
 30. Algorithmic of AdHoc network
  • period: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • source: MNiSW
 31. The infrastructure of a secure signature for public administration
  • period: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: projekt rozwojowy nr OR00001507
 32. FRONTS - Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts
  • period: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni