Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Projects

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla realistycznych modeli adwersarza
  • period: 2018.03.15 - 2021.03.14
  • manager: dr Dariusz Kowalski
  • numer wewnętrzny: 02NO/0011/18
  • source: NCN
 2. Dyskretne problemy otymalizacyjne w warunkach niepewności - modele i algorytmy
  • period: 2018.01.26 - 2021.01.25
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/00486
  • source: NCN
 3. Subwencja 2019
  • period: 2019.06.01 - 2019.12.31
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 049U/0044/19
  • source: ministerstwo
 4. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów
  • period: 2016.02.25 - 2019.02.25
  • manager: prof. dr hab. Michał Morayne
  • numer wewnętrzny: 2015/17/B/ST6/0868
  • source: NCN
 5. Statutowe 2017/18
  • period: 2018.01.01 - 2018.09.30
  • manager: Cichoń
  • numer wewnętrzny: 0401/0017/17
  • source: WPPT
 6. Odporne i efektywne protokoły dla systemów rozproszonych ograniczonych urządzeń
  • period: 2016.02.26 - 2018.09.26
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2015/17/B/ST6/01897
  • source: NCN
 7. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla bardziej realistycznych modeli adwersarzy
  • period: 2015.09.25 - 2018.09.24
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/02553
  • source: NCN
 8. Zlecenie zewnętrzne na opracowanie inteligentnego kasku z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
  • period: 2018.02.02 - 2018.07.31
  • manager: mgr Wojciech Wodo
  • numer wewnętrzny: umowa z Seemore z dn.01.0
  • source: Seemore Sp. z o.o.
 9. Dynamic Networks Algorythmics
  • period: 2014.03.03 - 2018.03.02
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • source: NCN - OPUS 5
 10. Cryptographic schemes based on rapidly mixing Markov chains
  • period: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • source: SONATA BIS 3
  • co-manager: UWr
 11. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • source: statutowe 2015
 12. Adversary immune data processing algorithms for ad hoc system
  • period: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • source: NCN Harmonia
 13. Combinatorial and information theory aspects of communication in distributed systems
  • period: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • manager: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • source: NCN
 14. Theoretical apsects of voting protocols
  • period: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • manager: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • source: NCN
 15. Optimization of access to ridio-chanells in micro-networks
  • period: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • manager: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 16. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • period: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • manager: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • source: statutowe 2014
 17. Formal approach to practical problems of information hiding
  • period: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • manager: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • source: NCN
 18. Privacy aspects of selected complex systems
  • period: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • manager: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • source: KBN Preludium
 19. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 20. Methods of secure data transmission
  • period: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • coordinator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 21. Planning and scheduling problems with uncertain parameters
  • period: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • manager: dr hab. Paweł Zieliński
  • coordinator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • source: ETIUDA 1
 22. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • period: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 23. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • manager: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 24. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • period: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • manager: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 25. Disabled Parking Pass
  • period: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • source: PFRON
 26. Robust and possibilistic approach in scheduling and planning
  • period: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • manager: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • source: MNiSW
 27. Communication and data protection techniques for e-societ
  • period: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • manager: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • source: FNP
 28. Multitunnel mixing Against Kleptographic LEakage (MAKLE)
  • period: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • source: MNiSW
  • co-manager: Microtex Int. Wrocław
 29. Algorithmic of AdHoc network
  • period: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • manager: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • source: MNiSW
 30. The infrastructure of a secure signature for public administration
  • period: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: projekt rozwojowy nr OR00001507
 31. FRONTS - Foundations of Adaptive Networked Societies of Tiny Artefacts
  • period: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • manager: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • source: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni