Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Rekrutacja na kierunek Informatyka Algorytmiczna

Katedra Podstaw Informatyki opiekuje się kierunkiem studiów o nazwie Informatyka Algorytmiczna. Prowadzimy zarówno studia pierwszego stopnia jak i studia drugiego stopnia. Wiele informacji o tym kierunku studiów można znaleźć na stronie Informacje dla kandydatów.

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia, które trwają 7 semestrów, nie są podzielone na żadne specjalności. Oto link na stronę z wykazem zajęć na tym kierunku: Program
A to jest link na stronę rekrutacyjną: Studia I stopnia

A to nagranie z prezentacji naszego kierunku wygłoszonej przez dra Karola Gotfryda z Dni Otwartych na PWr z roku 2021:

Studia drugiego stopnia

Na studiach drugiego stopnia, które trwają 3 semestry, prowadzimy dwie specjalności:

 1. Specjalność "Algorytmika"
  To co oferujemy na tej specjalności możesz znaleźć na stronie: Program
  A to jest link na stronę rektutacyjną: Algorytmika
 2. Specjalność "Cryptography and Computer Security"
  Zajęcia na tej specjalności prowadzone są w języku angielskim.
  To co oferujemy na tej specjalności możesz znaleźć na stronie: Program
  A to jest link na stronę rekrutacyjną: Cryptography

Uwaga: informacje na stronach rekrutacyjnych PWr o naszych specjalnościach na studiach II stopnia są bardzo lakoniczne. Więcej informacji o nich znajdziesz korzystając z innych znajdujących się tutaj linków.

A to nagranie z prezentacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka Algorytmiczna w której bierze udział dr Karol Gotfryd z Dni Otwartych na PWr z roku 2022: