Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Kadra Katedry

Kierownikiem Katedry Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej jest prof. dr hab. Jacek Cichoń. Zastępcą kierownika d/s dydaktyki jest dr Maciej Gębala

Pracownicy

 1. dr inż. Przemysław Błaśkiewicz, adiunkt
 2. dr inż. Dominik Bojko, adiunkt
 3. prof. dr hab. Jacek Cichoń, profesor
 4. dr Maciej Gębala, profesor uczelni
 5. dr inż. Zbigniew Gołębiewski, adiunkt
 6. dr inż. Karol Gotfryd, adiunkt
 7. dr Rafał Kapelko, adiunkt
 8. dr Marcin Kik, adiunkt dydaktyczny
 9. dr Przemysław Kobylański, adiunkt dydaktyczny
 10. mgr inż. Patryk Kozieł, asystent
 11. dr hab. inż. Łukasz Krzywiecki, profesor uczelni
 12. dr Przemysław Kubiak, adiunkt
 1. mgr inż. Michał Kukowski, asystent
 2. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, profesor
 3. dr inż. Anna Lauks-Dutka, adiunkt
 4. dr inż. Jakub Lemiesz, adiunkt
 5. dr inż. Wojciech Macyna, adiunkt
 6. dr Krzysztof Majcher, adiunkt
 7. mgr inż. Marcin Słowik, asystent
 8. mgr inż. Patryk Stopyra, asystent
 9. dr inż. Małgorzata Sulkowska, adiunkt
 10. dr inż. Wojciech Wodo, adiunkt
 11. dr inż. Marcin Zawada, adiunkt
 12. prof. dr hab. Paweł Zieliński, profesor

Pracownicy emerytowani

 1. dr hab. Krystyna Ziętak, profesor emerytowany

Doktoranci

 1. mgr inż. Bartosz Drzazga, doktorant
 1. mgr inż. Błażej Wróbel, doktorant

Administracja

Pracownicy administracyjni są pracownikami Wydziału.

 1. mgr Aldona Łozińska-Cyrska, pracownik administracyjny
 2. mgr Wioletta Siwińska, pracownik administracyjny

Zestawienia