Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Kadra Katedry

Kierownikiem Katedry Podstaw Informatyki Politechniki Wrocławskiej jest prof. dr hab. Jacek Cichoń. Zastępcą kierownika d/s dydaktyki jest dr Maciej Gębala

Pracownicy

 1. dr inż. Przemysław Błaśkiewicz, adiunkt
 2. mgr inż. Dominik Bojko, asystent
 3. prof. dr hab. Jacek Cichoń, profesor
 4. dr Maciej Gębala, starszy wykładowca
 5. dr inż. Zbigniew Gołębiewski, adiunkt
 6. dr inż. Karol Gotfryd, asystent
 7. dr Rafał Kapelko, adiunkt
 8. dr Marcin Kik, starszy wykładowca
 9. dr Przemysław Kobylański, starszy wykładowca
 10. mgr inż. Patryk Kozieł, asystent
 11. dr hab. inż. Łukasz Krzywiecki, profesor uczelni
 12. dr Przemysław Kubiak, adiunkt
 1. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, profesor
 2. dr inż. Anna Lauks-Dutka, asystent
 3. dr inż. Jakub Lemiesz, adiunkt
 4. dr inż. Wojciech Macyna, adiunkt
 5. dr Krzysztof Majcher, adiunkt
 6. mgr inż. Marcin Słowik, asystent
 7. mgr inż. Marta Słowik, asystent
 8. dr inż. Małgorzata Sulkowska, adiunkt
 9. dr inż. Wojciech Wodo, adiunkt
 10. dr Filip Zagórski, adiunkt
 11. dr inż. Marcin Zawada, adiunkt
 12. prof. dr hab. Paweł Zieliński, profesor

Pracownicy emerytowani

 1. dr hab. Krystyna Ziętak, profesor emerytowany

Osoby zatrudnione w grantach

 1. dr inż. Marcin Kardas

Doktoranci

 1. mgr inż. Adam Bobowski, doktorant
 2. mgr Krzysztof Grining, doktorant
 3. mgr inż. Ilya Hradovich, doktorant
 4. mgr inż. Mikita Hradovich, doktorant
 5. mgr inż. Piotr Kawa, doktorant
 1. mgr inż. Mateusz Klimczak, doktorant
 2. mgr inż. Michał Kukowski, doktorant
 3. mgr inż. Mateusz Marciniak, doktorant
 4. mgr inż. Marcin Plata, doktorant
 5. mgr inż. Patryk Stopyra, doktorant

Administracja

Pracownicy administracyjni są pracownikami Wydziału.

 1. mgr Małgorzata Korzeniowska, pracownik administracyjny
 2. mgr Aldona Łozińska-Cyrska, pracownik administracyjny
 3. mgr Wioletta Siwińska, pracownik administracyjny

Zestawienia