a...Ogłoszenia...Og

KOLOKWIUM I z MD

11.05.2023 (czw)
C-3, 22

Osoby o nazwiskach
A... - Kop...     godz. 13:15

Osoby o nazwiskach
Kos... - Z...     godz. 14:15


Dydaktyka


* "MATEMATYKA DYSKRETNA"

    wykład:         CZW   13:15-15:00
    ćwiczenia:     ŚR       13:15-15:00,   CZW   9:15-11:00, 15:15-17:00

    Lista zadań         Zasady zaliczania         Literatura / Materiał

    Lista dodatkowa


* "DISTRIBUTED ALGORITHMS"

    exercises:     WED(E)   15:15-17:00

    Assignments         Rules