Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Katedra

Podstawowe informacje

Pomieszczenia Katedry Podstaw Informatyki (K68W11D03) znajdują sie w budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej (pl. Grunwaldzki 13).

W Katedrze prowadzimy badania naukowe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach informatyka oraz matematyka.

Głównymi obszarami naszych zainteresowań informatycznych są: Algorytmika, Kryptografia, Bezpieczeństwo Komputerowe i Optymalizacja Dyskretna.

Badania matematyczne koncentrujemy głównie na Analizie Matematycznej, Matematyce Dyskretnej, Teorii Mnogości, Teorii Funkcji Rzeczywistych, Teorii Miary i Topologii.

Opiekujemy się studiami informatycznymi pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Na studiach drugiego stopnia prowadzimy dwie specjalności: Algorytmika (w języku polskim) i Bezpieczeństwo Komputerowe (w języku angielskim). Współpracujemy również w organizacji studiów drugiego stopnia Big Data Analytics.