Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Projekty

Lista aktualnych oraz niedawno zakończonych projektów realizowanych przez pracowników Katedry

 1. Evaluation of Side Channel Attack Potential on Embedded targets (ESCAPE)
  • okres: 2020.07.01 - 2023.06.30
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • koordynator: Witold Waligóra (lider konsorcjum)
  • numer wewnętrzny: 01PT/001/20
  • źródło: NCBiR, projekt nr PL-TW/VII/5/2020
 2. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla realistycznych modeli adwersarza
  • okres: 2018.03.15 - 2021.03.14
  • kierownik: dr Dariusz Kowalski
  • numer wewnętrzny: 02NO/0011/18
  • źródło: NCN
 3. Dyskretne problemy otymalizacyjne w warunkach niepewności - modele i algorytmy
  • okres: 2018.01.26 - 2021.01.25
  • kierownik: dr hab. Paweł Zieliński
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/00486
  • źródło: NCN
 4. Subwencja 2019
  • okres: 2019.06.01 - 2019.12.31
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 049U/0044/19
  • źródło: ministerstwo
 5. Metody stopingowe w analizie wybranych algorytmów
  • okres: 2016.02.25 - 2019.02.25
  • kierownik: prof. dr hab. Michał Morayne
  • numer wewnętrzny: 2015/17/B/ST6/0868
  • źródło: NCN
 6. Statutowe 2017/18
  • okres: 2018.01.01 - 2018.09.30
  • kierownik: Cichoń
  • numer wewnętrzny: 0401/0017/17
  • źródło: WPPT
 7. Odporne i efektywne protokoły dla systemów rozproszonych ograniczonych urządzeń
  • okres: 2016.02.26 - 2018.09.26
  • kierownik: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2015/17/B/ST6/01897
  • źródło: NCN
 8. Wydajność, odporność i bezpieczeństwo systemów rozproszonych dla bardziej realistycznych modeli adwersarzy
  • okres: 2015.09.25 - 2018.09.24
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: UMO-2017/25/B/ST6/02553
  • źródło: NCN
 9. Zlecenie zewnętrzne na opracowanie inteligentnego kasku z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
  • okres: 2018.02.02 - 2018.07.31
  • kierownik: mgr Wojciech Wodo
  • numer wewnętrzny: umowa z Seemore z dn.01.0
  • źródło: Seemore Sp. z o.o.
 10. Algorytmika dynamicznych sieci
  • okres: 2014.03.03 - 2018.03.02
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: NO0043
  • źródło: NCN - OPUS 5
 11. Schematy kryptograficzne a szybkozbieżne łańcuchy Markowa
  • okres: 2014.06.13 - 2017.06.12
  • kierownik: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NB0057
  • źródło: SONATA BIS 3
  • współwykonawca: UWr
 12. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • okres: 2015.10.01 - 2016.09.30
  • kierownik: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S50129/K1102
  • źródło: statutowe 2015
 13. Przetwarzanie danych w sieciach ad hoc odporne na działanie adwersarza
  • okres: 2013.09.02 - 2016.09.02
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: HR0020
  • źródło: NCN Harmonia
 14. Kombinatoryczne i teorio-informacyjne aspekty komunikacji w systemach rozproszonych
  • okres: 2014.05.05 - 2016.05.04
  • kierownik: mgr inż. Marcin Kardas
  • numer wewnętrzny: NS0112
  • źródło: NCN
 15. Teoretyczne aspekty protokołów wyborczych
  • okres: 2014.02.19 - 2016.04.19
  • kierownik: dr Filip Zagórski
  • numer wewnętrzny: NS0030
  • źródło: NCN
 16. Optymalizacja dostępu do kanału radiowego w mikrosieciach
  • okres: 2012.12.01 - 2015.11.30
  • kierownik: dr Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: PS0041
 17. Algorytmy kombinatoryczne i złożoność obliczeniowa w środowiskach równoległych i rozproszonych
  • okres: 2014.10.01 - 2015.09.30
  • kierownik: Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: S40012/K1102
  • źródło: statutowe 2014
 18. Formalne podejście do praktycznych problemów ukrywania informacji.
  • okres: 2014.04.03 - 2015.09.09
  • kierownik: dr hab. Marek Klonowski
  • numer wewnętrzny: NO0036
  • źródło: NCN
 19. Aspekty prywatności wybranych systemów złożonych
  • okres: 2013.08.13 - 2015.08.12
  • kierownik: mgr inż. Piotr Syga
  • numer wewnętrzny: 350761
  • źródło: KBN Preludium
 20. Metody bezpiecznej transmisji danych
  • okres: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • koordynator: mgr inż. Lucjan Hanzlik
  • numer wewnętrzny: B40020
 21. Metody bezpiecznej transmisji danych
  • okres: 2014.09.03 - 2014.12.31
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • koordynator: mgr inż. Kamil Kluczniak
  • numer wewnętrzny: B40051
 22. Problemy planowania i szeregowania z niepewnymi parametrami
  • okres: 2013.10.25 - 2014.09.30
  • kierownik: dr hab. Paweł Zieliński
  • koordynator: mgr inż. Adam Kurpisz
  • numer wewnętrzny: NE0036
  • źródło: ETIUDA 1
 23. Zabezpieczenia elementów sieci elektroenergetycznych opartych na obserwatorach modelów
  • okres: 2014.05.14 - 2014.07.11
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600040
 24. Obliczenia niezbilansowanych rozpływów mocy w rozległych sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • okres: 2013.09.16 - 2013.11.22
  • kierownik: prof.dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 600033
 25. Obliczenia rozpływów mocy w sieciach AC/DC za pomocą przetwarzania równoległego
  • okres: 2013.07.01 - 2013.10.20
  • kierownik: dr inż. Marcin Zawada
  • numer wewnętrzny: 600026
 26. Karta Parkingowa Osób Niepełnosprawnych
  • okres: 2013.07.13 - 2013.09.26
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: 600002
  • źródło: PFRON
 27. Podejście odporne i posybilistyczne w planowaniu i szeregowaniu
  • okres: 2010.03.29 - 2013.03.28
  • kierownik: dr hab. Pawel Zieliński
  • numer wewnętrzny: 350563
  • źródło: MNiSW
 28. Program MISTRZ: Communication and data protection techniques for e-society
  • okres: 2010.01.01 - 2012.12.31
  • kierownik: prof. dr hab Mirosław Kutyłowski
  • źródło: FNP
 29. Implementacja nowych technologii zabezpieczania danych transmitowanych kanałami obsługującymi dużą liczbę tuneli kryptograficzny przed wyciekami typu kleptograficznego
  • okres: 2010.10.21 - 2012.10.20
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • numer wewnętrzny: RB0017
  • źródło: MNiSW
  • współwykonawca: Microtex Int. Wrocław
 30. Algorytmika Sieci ADHOC
  • okres: 2010.09.17 - 2012.09.12
  • kierownik: prof. dr hab. Jacek Cichoń
  • numer wewnętrzny: 350600
  • źródło: MNiSW
 31. Infrastruktura bezpiecznego podpisu administracyjnego
  • okres: 2009.07.16 - 2011.07.15
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • źródło: projekt rozwojowy nr OR00001507
 32. Podstawy adaptacyjnych Sieciowych Społeczności Małych Artefaktów
  • okres: 2008.02.01 - 2011.04.30
  • kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  • źródło: Program Ramowy (Fundusze Europejskie)

Legenda:

 • XXX - projekt aktualnie wykonywany
 • XXX - projekt do zakończenia którego pozostało nie więcej niż 365 dni