Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

Dodatkowe zajęcia z matematyki
w semestrze zimowym roku 2016/17

Dodatkowe wykłady z matematyki dla studentów I roku WPPT odbywają się w środy, w sali 301/D-2, w godzinach 18:55 - 20:25. Zachęcamy do pojawiania się na nich zwłaszcza tych studentów, którzy nie ukończyli w liceum rozszerzonego programu z matematyki. Na każdych zajęciach zostanie omówiony pewnien fragment materiału, a potem możliwe jest rozwiązywanie zadań z którymi macie kłopoty.

Sprawami organizacyjnymi związanymi z tymi wykładami oraz kontaktami ze studentami zajmuje dr Krzyszfor Majcher. Możecie się z nim kontaktować za pomocą poczty email w sprawie omawianych zagadnień (np. w sprawie zadań, które sprawiają wam trudności).

Plan zajęć

 1. 12.10.2016: prof. dr hab. Michał Morayne, Trygonometria, cz. I
 2. 19.10.2016: prof. dr hab. Michał Morayne, Trygonometria, cz. II
 3. 26.10.2016: prof. dr hab. Jacek Cichoń, Indukcja Matematyczna
 4. 16.11.2016: dr Krzysztof Majcher, Funkcja wykładnicza, logarytmy
 5. 23.11.2016: dr Krzysztof Majcher, Notacja matematyczna (kwantyfikatory, spójniki logiczne)
 6. 30.11.2016: dr Przemysław Kubiak, Podzielność
 7. 07.12.2016: Funkcja odwrotna, złożenie funkcji (w szczególności funkcje arcsin, arctg)-- dr hab. Szymon Żeberski
 8. 14.12.2016: dr Robert Rałowski, Funkcje wymierne, ułamki proste
 9. 21.12.2016: dr Robert Rałowski, Powtórka z Analizy Matematycznej
 10. 11.01.2017: Wykresy Funkcji -- dr Przemysław Kubiak
 11. 18.01.2017: Powtórka z Algebry -- dr Krzysztof Majcher