Katedra Podstaw Informatyki
Politechnika Wrocławska

Rozmieszczenie pracowników i doktorantów

Lp Budynek Pokój Osoby Telefon
1D-1 mgr inż. Michał Kukowski
2D-1209 dr inż. Dominik Bojko 320 3029
dr inż. Karol Gotfryd 320 3029
mgr inż. Patryk Kozieł 320 3029
dr Przemysław Kubiak 320 3029
mgr inż. Marcin Słowik 320 3029
mgr inż. Patryk Stopyra 320 3029
3D-1210 dr Marcin Kik 320 3048
dr Przemysław Kobylański 320 3048
dr hab. inż. Łukasz Krzywiecki 320 3048
dr inż. Wojciech Macyna 320 3048
dr inż. Małgorzata Sulkowska 320 3048
4D-1212 mgr Aldona Łozińska-Cyrska 320 2105
mgr Wioletta Siwińska 3202105
5D-1213 prof. dr hab. Paweł Zieliński 320 3067
6D-1214 dr Maciej Gębala 320 3303
dr inż. Anna Lauks-Dutka 320 3303
dr inż. Marcin Zawada 320 3303
7D-1214b prof. dr hab. Jacek Cichoń 320 2109
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 320 2109
8D-1216 dr inż. Przemysław Błaśkiewicz 320 2326
dr inż. Zbigniew Gołębiewski 320 2326
dr inż. Jakub Lemiesz 320 2326
dr Krzysztof Majcher 320 2326
9D-1217 dr Rafał Kapelko 320 3362
dr inż. Wojciech Wodo 320 3362