Department of Fundamentals of Computer Science


Wrocław University of Science and Technology

SEEDS FOR THE FUTURE

Edycja 2017

Huawei oraz Politechnika Wrocławska

ogłaszają konkurs na prace studentów i doktorantów PWr w ramach programu Huawei
„SEEDS FOR THE FUTURE”, 2017

Tematyka konkursu

w tym roku obejmuje następujące zagadnienia:
 • Cyberbezpieczeństwo – jak bezpiecznie pracować w sieci?
 • Wykorzystanie technologii 5G
 • Zastosowanie nowych technologii dla potrzeb nowoczesnych miast
 • Praca w chmurze – wygoda i bezpieczeństwo
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Komisja konkursowa w składzie

 • Przewodniczący: prof. Mirosław Kutyłowski (WPPT, PWr)
 • Członkowie:
  1. prof. Marek Klonowski (WPPT, PWr)
  2. dr Guilin Wang (IoT Security, Huawei, Singapur)

wyłoniła zwycięzcę edycji konkursu 2017. Nagrodzona została praca

Protecting from Cryptolockers
Cypriana Lecha

Nagrodzona praca dotyczy obrony przed ransomware -- jednego z najgrożniejszych zagrożeń i zastosowań wrogiej kryptografii. Stworzony przez pana Cypriana Lecha prototyp opiera się nie na wykrywaniu sygnatur wirusa, lecz na monitorowaniu aktywności procesów i wykrywaniu podejrzanie wielkiej liczby otwartych deskryptorów plików (co może być oznaką działania cryptolockera).

Pan Cyprian Lech jest studentem na studiach II stopnia z zakresu "Computer Security" na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!

Uczestnicy mogą zgłaszać dowolne własne prace wprowadzające innowacyjne koncepcje w obszarze technologii teleinformatycznych. W konkursie mogą brać udział uczestnicy studiów I, II i III stopnia Politechniki Wrocławskiej.

FORMAT PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać w postaci rozszerzonego abstraktu w języku angielskim, w formacie pdf, do 4 stron A4. Do abstraktu można dołączyć inne materiały dotyczące proponowanej koncepcji – również w formacie pdf i języku angielskim. Prace należy składać drogą elektroniczną na adres

miroslaw.kutylowski@pwr.edu.pl
do dnia
10 czerwca 2017
z tematem wiadomości
[KONKURS]
KRYTERIA OCENY

Głównym kryterium wyboru laureata będzie innowacyjność przedstawionej koncepcji oraz jej potencjalny wpływ na postęp w zakresie technologii teleinformatycznych.

LAUREAT

W ramach konkursu wyłoniony zostanie laureat, który zostanie zaproszony na tygodniowy pobyt w ośrodku badawczo-rozwojowym w Shenzhen z warsztatami w zakresie najnowszych technologii oraz na program kuturalny w Pekinie. Wyjazd odbędzie się w 2 połowie sierpnia 2017 na koszt firmy Huawei. Wyboru laureata dokonuje komisja konkursowa PWr wraz z komisją Huawei'a.

Wybrani uczestnicy konkursu będą mieli możliwość odbycia praktyk, a w przyszłości zatrudnienia w Huawei Polska, jednej z firm o najwyższych na świecie nakładach na badania i rozwój innowacji.

Organizatorzy konkursu będą przetwarzali dane osobowe uczestników na potrzeby związane z konkursem.

KOMISJA KONKURSOWA
 • prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący, Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
 • dr hab. Marek Klonowski ( Katedra Informatyki, WPPT, PWr)
 • Dr. Guilin Wang, (Team Leader of the IoT Security, Huawei, Singapur)
DOKUMENTY
 1. wersja PDF do druku
 2. plakat (UWAGA: aktualny termin to 10 czerwca 2017)

Poprzednie edycje

 1. 2016
 2. 2015
 3. 2014